Til hovedinnhold

Bytte av hovedtavler i borettslag

Hovedtavle er skiftet ut i alle de tre boligblokkene i borettslaget. Opprinnelige tavler var fra tidlig 60-tall. Nye stikkledninger fra nettleverandør til en av blokkene.

Disse ble byttet med svært korte strømutkoblinger for beboerne (under 0,5 time per utkobling), da alt ble grundig forberedt og koordinert ved bruk av midlertidig aggregatdrift under arbeidet.

I tillegg har vi forberedt borettslaget på el-billading, i samarbeid med BKK. Det er montert to skap i borettslaget med tilhørende stikkledninger fra nettleverandør.

Disse er forberedt for hovedsikringer på 3x120A + 3x250A og er øremerket for lading av el-biler.

Gammel installasjon i tavlerom venstre side
Ny installasjon i tavlerom venstre side
Gammel installasjon i tavlerom høyre side
Ny installasjon i tavlerom høyre side